Informatieavond Peelmuseum 1 november 20.00 uur.

 

Peelmuseum Informatieavond; Maandag 1 november  20.00 uur

In het Peelmuseum

Zoals bij de meeste mensen wel bekend is  heeft het Peelmuseum mooie plannen voor de toekomst. Daarom nu een update van de vorderingen.

Wij kunnen melden dat de toekomst van het museum veilig gesteld is, nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de aankoop van het museum door de gemeente Horst aan de Maas.

Het Peelmuseum is tot op heden eigendom van de fam. Claassens, en het was voor Mia Claassens altijd de wens dat er voor ‘haar’ museum een toekomstbestendige situatie zou komen. Door deze aankoop door de gemeente en het in erfpacht geven aan de stichting is dit nu gewaarborgd en kunnen wij ook verder met alle plannen zoals de inrichting van het terrein van 1 ha. achter het museum en de bouw van het nieuwe Bijenpaviljoen.

Voor de bouw en de inrichting van het nieuw te bouwen bijenpaviljoen zijn de benodigde vergunningen verleend en ook kunnen we melden, dat er reeds een groot gedeelte van de benodigde financiële middelen zijn toegekend in de vorm van subsidies.

De subsidies zijn o.a. van het VSB fonds , vrijetijdseconomie van Horst aan de Maas en het Prins Bernard cultuurfonds. Verder zijn er nog lopende aanvragen bij andere fondsen, onder meer van de Provincie.

Voor de landschappelijke inrichting is er een plan gemaakt door Arcadis, onderdeel van KNHM, en wordt de uitvoering én de aanplant ondersteund door Landschap Horst aan de Maas.

Op zeer korte termijn gaan we starten met de uitvoering van de plannen, allereerst op het voorterrein, met de bouw van het bijenpaviljoen en de inrichting hiervan en volgend jaar met de inrichting van het perceel achter het museum.

Al met al veel werk te verzetten en daarvoor zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, maar ook naar vrijwilligers die ons in de toekomst kunnen helpen om alles draaiende te houden.

Op maandag 1 november  willen wij onze plannen daarom voorleggen aan een ieder die is geïnteresseerd. Voor deze bijeenkomst zijn al een aantal mensen uitgenodigd , maar ook mensen die nieuwsgierig zijn of meer willen weten over onze plannen zijn dan van harte welkom.

Het bestuur en de vrijwilligers zien u graag op deze avond.