Het Peelmuseum heeft grote plannen

Bijenschans
Peelmuseum wil gebouw aankopen
Het Peelmuseum in America heeft grote plannen. Zo komt er een bijenpaviljoen met bijentuin en wil de stichting een grote bijenteeltcollectie aankopen. Voor de plannen is het echter van groot belang dat het hoofdgebouw in eigendom komt van de stichting. Lees er meer over in het artikel van Hallo Horst aan de Maas: hallohorstaandemaas.nl/Article/Details/5952